Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

2 matching records.

You searched on:
Language: Svenska - Swedish

Basfakta - Biverkningar Basics - side effects

NAM - Aidsmap

Förutom att hålla hiv i schack, kan hivläkemedel också påverka din kropp på andra sätt. Alla ytterligare eller oönskade e ekter kallas för 'biverkningar'. De vanligaste biverkningarna är kortsiktiga och kan oftast behandlas med andra mediciner. Lång...

Swedish - Online Resource

Biverkningar Side effects

NAM - Aidsmap

Denna broschyr ger information om de biverkningar som eventuellt kan uppstå vid hivbehandling. Alla läkemedel, inklusive de som används för att behandla hiv, kan ge oavsiktliga/oönskade biverkningar. Kanske läser du det här för att du oroar dig för...

Swedish - Online Resource