Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

11 matching records.

You searched on:
Language: Norsk - Norwegian

Fakta om HIV - HIV-infeksjon og det vanligste behandlingsforløpet Basics - An HIV treatment journey

NAM - Aidsmap

Dette er et diagram som viser behandlingsforløpet for de fleste som starter behandling. Alle mennesker er imidlertid forskjellige. Ulike omstendigheter rundt hver enkelt person gjør at forløpet kan variere noe.

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - CD4-tall og virusmengde Basics - CD4 and viral load

NAM - Aidsmap

Det er viktig for alle som er HIV-positive å ta blodprøver regelmessig. De to viktigste blodprøvene er til CD4 telling og virusmengde. Prøvesvar på CD4-tall og virusmengde gir nødvendig informasjon om effekten HIV har på kroppen. Målet med HIV behand...

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - Syv måter å ta vare på helsen din Basics - Eight ways to look after your health

NAM - Aidsmap

Det er mye du kan gjøre for å ta vare på helsen din. Det handler ikke bare om å ta piller.

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - Å få barn Basics - Having a baby

NAM - Aidsmap

Mange kvinner med HIV får barn uten å overføre smitte. For å gjøre det trenger du hjelp av legen din.

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - HIV og immunforsvaret Basics - HIV and the Immune system

NAM - Aidsmap

Immunforsvaret er kroppens naturlige forsvarssystem. Det er et nettverk av celler, vev og organer i kroppen. Hvis immunforsvaret har blitt svekket av HIV kan du bli syk.

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - Hvordan behandlingen virker Basics - How treatment works

NAM - Aidsmap

HIV-behandling hjelper deg slik at du holder deg frisk ved å redusere mengden HIV i kroppen. All HIV-behandling forsøker å forhindre at HIV infiserer nye celler. Ulike typer medisiner gjør det på forskjellig måte. En kombinasjon av to ulike medikamen...

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - Vanlige bivirkninger Basics - side effects

NAM - Aidsmap

Alle medisiner har en virkning og en eller flere bivirkninger. Slik er det også med anti-HIV medisiner. De holder HIVinfeksjonen under kontroll, men de kan også ha uønskede bivirkninger. De mest vanlige bivirkningene er kortsiktige og kan ofte behand...

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - Å ta medisinene til riktig tid Basics - Taking drugs on time

NAM - Aidsmap

For at behandlingen skal virke effektivt er det nødvendig at du alltid tar medisinene til riktig tid og ikke glemmer noen doser.

Norwegian - Online Resource

Fakta om HIV - Upåvisbart virus Basics - Undectable viral load

NAM - Aidsmap

Målet med HIV- Lav behandling er å ha upåvisbar virusmengde. Men hva betyr det og hvorfor er det viktig?

Norwegian - Online Resource

CD4, virusmengde og andre prøver CD4, Viral load and other tests

NAM - Aidsmap

I denne brosjyren vil du finne informasjon om forskjellige prøver du må ta for å kontrollere helsen. Noen av prøvene er for å se hvordan HIV påvirker deg. Andre er for å holde et øye med din generelle helsetilstand. Du kan vente å måtte ta noen av di...

Norwegian - Booklet / Leaflet

Bivirkninger Side effects

NAM - Aidsmap

Denne brosjyren inneholder opplysninger om mulige bivirkninger av HIV-behandling. Alle legemidler, også de som brukes til behandling av HIV, kan forårsake utilsiktede/uønskede bivirkninger. Kanskje du leser dette fordi du er bekymret for slike bivirk...

Norwegian - Online Resource