Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

8 matching records.

You searched on:
Language: af Soomaali - Somali

15 Daryeelka Caafimaadka lagama maarmaanka ah - Daryeelka ay tahay inaad hesho 15 Healthcare Essentials - Getting the Care You Need

Diabetes UK

When you have diabetes, you’re entitled to certain checks, tests and services every year. We call these the 15 Healthcare Essentials – these will help you manage your diabetes and they’re all free.

Somali - Booklet / Leaflet

Dhakhso u bogso antibiyootik la'aanteed Get Well Soon Without Antibiotics

National Archives (The)

This leaflet, produced by the Department of Health, explains the need to get the right treatment for common illnesses such as colds and coughs without encouraging antibiotic resistance. It is available in different languages and is suitable for distr...

Somali - Information Pack

Caawinta Kharashyada Caafimaadka Help With Health Costs

NHS Business Services Authority

Warqad gaaban oo sharxaysa sida loo helo caawimada kharashka caafimaadka

Somali - Booklet / Leaflet

Sida Loo Isticmaalo Adeegga Caafimaadka Qaranka How To Use The NHS - Information For New Migrants Watch online

FisherPip

Fiidiyowgaan gaaban waxa uu ku siinayaa macluumaad ku saabsan sida loo isticmaalo Adeegga Caafimaadka Qaranka, oo ay ku jiraan sida aad isaga diiwaan geliso GP-ga, ballan u qabsato, u codsato turjumaan, sirta, iyo habka gudbinta.

Somali - Video

Macluumaadka Caafimaadka Maskaxda Mental Health Information

Royal College of Psychiatrists

Halkan waxa aad ka heli doontaa macluumaad la akhriyi karo oo si fudud loo isticmaali karo oo ku salaysan caddayn ku saabsan dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka, daawaynta iyo mawduucyo kale, oo ay qoreen dhakhaatiirta cilminafsiyeedka oo ay caawinay...

Somali - Online Resource

Shisoofrani Schizophrenia

Royal College of Psychiatrists

Macluumaadkani wuxuu ku saabsan yahay Shisoofrani

Somali - Website

Baaritaano loogu talagalay adiga iyo cunuggaaga Screening Tests For You and Your Baby Listen online

Public Health England

Online resources explaining the screening tests offered during and after pregnancy.

Somali - Online Resource

Buug-gacmeedka Badbaadiyaha The Survivor’s Handbook

Women's Aid

Buug-gacmeedka Badbaadiyaha ayaa bixiya taageero wax ku ool ah iyo macluumaadka haweenka la kulma xadgudubka guriga, oo leh hagitaan fudud oo dhinac kasta ah oo taageero raadin ah.

Somali - Information Pack