Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

31 matching records.

You searched on:
Language: ગુજરાતી - Gujarati

15 આરોગ્યસંભાળ આવશ્યકતાઓ - તમારે જે કાળજી લેવી જોઈએ 15 Healthcare Essentials - Getting the Care You Need

Diabetes UK

When you have diabetes, you’re entitled to certain checks, tests and services every year. We call these the 15 Healthcare Essentials – these will help you manage your diabetes and they’re all free.

Gujarati - Booklet / Leaflet

પુખ્ત અસ્થમા એક્શન પ્લાન Adult Asthma Action Plan

Asthma UK

Your personalised asthma action plan has all the information and tips you need to stay well. Based on your asthma history, it tells you: which medicines to take each day how to spot if your asthma’s getting worse – and what ...

Gujarati - Information Pack

મોબાઈલ મશીન ઓપરેટરો અને ડ્રાઈવરો માટે સલાહ Advice for Mobile Machine Operators and Drivers

Health and Safety Executive

Drive away bad backs: advice for mobile machine operators and drivers.

Gujarati - Online Resource

અલ્કાપ્ટોનુરિયા શું છે An Introduction to Alkaptonuria (AKU)

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about how this condition from the leaflets below.

Gujarati - Booklet / Leaflet

સ્તન કૅન્સર Breast Cancer

Macmillan Cancer Support

આ હકીકત પત્રક સ્તન કેન્સરના નિદાન અને સારવાર વિશે માહિતી આપે છે.

Gujarati - Information Pack

અમારા વિશે Care Quality Commision

Care Quality Commission

કેર ક્વોલિટી કમિશન એ ઈંગ્લેન્ડમાં સ્વાસ્થ્ય અને પુખ્ત સામાજિક સંભાળનું સ્વતંત્ર નિયમનકાર છે.

Gujarati - Information Pack

સિમેન્ટ Cement

Health and Safety Executive

કોઈપણ જે સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે, અથવા તેના ઉપયોગનું સંચાલન કરવા માટે જવાબદાર છે, તેણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તે સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે.

Gujarati - Information Pack

િમોથેરેપી Chemotherapy

Macmillan Cancer Support

આ હકીકત પત્રક કીમોથેરાપી વિશે માહિતી આપે છે: કેન્સર ધરાવતા ઘણા લોકો તેમની સારવારના ભાગ રૂપે કીમોથેરાપી કરાવશે.

Gujarati - Information Pack

સાંભળવાની ખોટ ધરાવતા લોકો માટે સંચાર ટીપ્સ Communication tips for people with hearing loss

Royal National Institute for Deaf People (RNID)

The RNID (Royal National Institute for Deaf People) provides information and support on all aspects of deafness, hearing loss and tinnitus.

Gujarati - Easy Read

સાંભળવાની ખોટ ધરાવતી વ્યક્તિ સાથે વાત કરવા માટેની સંચાર ટિપ્સ Communication Tips for Speaking to People with Hearing Loss

Royal National Institute for Deaf People (RNID)

This leaflet provides communication tips to help people with hearing loss communicate and follow the conversation, available in easy read format.

Gujarati - Easy Read

હતાશા Depression

Royal College of Psychiatrists

આ માહિતી એવા કોઈપણ માટે છે જે ડિપ્રેશન વિશે વધુ જાણવા માંગે છે.

Gujarati - Information Pack

સર્વિકલ સ્ક્રીનીંગ માટે માર્ગદર્શિકા Guide to Cervical Screening

National Archives (The)

This is a guide to cervical screening, also called a smear test. It aims to help you choose whether or not to take part in the NHS Cervical Screening programme. As this leaflet is archived, an English version is not available, and th...

Gujarati - Information Pack

આરોગ્ય ખર્ચમાં મદદ Help With Health Costs

NHS Business Services Authority

આરોગ્ય ખર્ચમાં મદદ કેવી રીતે મેળવવી તે સમજાવતું ટૂંકું ફ્લાયર

Gujarati - Booklet / Leaflet

હીપેટાઇટિસ બી Hepatitis B

British Liver Trust

Information, including videos in foreign languages, on Hepatitis B, symptoms, diagnosis, treatment and prevention methods.

Gujarati - Booklet / Leaflet

AKU વારસામાંકેવી રીતેઆવેછે How AKU is Inherited

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about how the condition is inherited from the leaflets below.

Gujarati - Booklet / Leaflet

તમારી સુનાવણી કેવી છે? How's Your Hearing?

Royal National Institute for Deaf People (RNID)

The RNID (Royal National Institute for Deaf People) provides information and support on all aspects of deafness, hearing loss and tinnitus.

Gujarati - Easy Read

કોરોનાવાઈરસ માટેની નવી સારવારો વવશેઅગત્યની માડિતી Important Information about Coronavirus Treatments

NHS England

Letter from Professor Stephen Powis (National Medical Director, NHS England and NHS Improvement) about new COVID-19 treatments for patients who are at highest risk of becoming seriously ill. Published 17 December 2021 and updated 1 F...

Gujarati - Letter

તમારા સ્તનો જાણો Know Your Breasts

Breast Cancer Now

સ્તન જાગૃત રહેવા માટે એક ઝડપી માર્ગદર્શિકા. તમારી ઉંમર, કદ અથવા આકાર ગમે તે હોય, તમારા સ્તનોની કાળજી રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આકૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે.

Gujarati - Booklet / Leaflet

લીવર કેન્સર Liver Cancer

British Liver Trust

This leaflet gives information about Liver Cancer (Primary and Secondary) including Symptoms, Diagnosis, Prevention and Treatment

Gujarati - Information Pack

માનસિક સ્વાસ્થ્ય માહિતી Mental Health Information

Royal College of Psychiatrists

મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા દર્દીઓ અને સંભાળ રાખનારાઓની મદદથી લખવામાં આવેલી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ, સારવાર અને અન્ય વિષયો અંગેના પુરાવાના આધારે તમને અહીં વાંચી શકાય તેવી અને ઉપયોગમાં સરળ માહિતી મળશે.

Gujarati - Online Resource

રેડિયોથેરેપી Radiotherapy

Macmillan Cancer Support

આ હકીકત પત્રક રેડિયોથેરાપી વિશે માહિતી આપે છે.

Gujarati - Information Pack

મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ ડિસઓર્ડર્સના જોખમોને ઘટાડવું Reducing the Risks of Musculoskeletal Disorders (MSDs)

Health and Safety Executive

This information pack explains how to manage the risks associated with the repetitive manual handling of kerbs and associated products. The guidance is relevant to the whole supply chain involved in the use of kerbs including clients, designers, manu...

Gujarati - Information Pack

સર્જરી Surgery

Macmillan Cancer Support

આ હકીકત પત્રક કેન્સરની સર્જરી વિશે માહિતી આપે છે.

Gujarati - Information Pack

સર્વાઈવર્સની હેન્ડબુક The Survivor’s Handbook

Women's Aid

સર્વાઈવર્સની હેન્ડબુક ઘરેલું દુર્વ્યવહારનો અનુભવ કરતી સ્ત્રીઓ માટે વ્યવહારિક આધાર અને માહિતી પૂરી પાડે છે, જેમાં આધાર મેળવવાના દરેક પાસાઓ પર સરળ માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.

Gujarati - Information Pack

બાંધકામ ઉદ્યોગમાં તમારું પગલું જુઓ Watch Your Step in the Construction Industry

Health and Safety Executive

Several thousand construction workers are injured each year following a trip or slip while they’re at work on a building site. Around 1000 of these involve someone fracturing bones or dislocating joints. This booklet gives a few examples of some sens...

Gujarati - Information Pack

અમે દિલગીર છીએ કે તમને કસુવાવડ થઈ છે We Are Sorry That You Have Had A Miscarriage

Miscarriage Association (The)

Bi-lingual information packs written to support women who have had a miscarriage. The packs alternate between English and the chosen foreign language.

Gujarati - Information Pack

એક સારી હો્પિટલ પાસેથી તમે Ƀ ં અપેષા રાખી શકો? What Can You Expect From a Good Hospital?

Care Quality Commission

આ પુસ્તિકા તમને જણાવે છે કે જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે ઈંગ્લેન્ડમાં હોસ્પિટલ સારી છે ત્યારે તમે (અથવા તમારા પરિવારના સભ્ય અથવા મિત્ર) શું અપેક્ષા રાખી શકો છો.

Gujarati - Information Pack

ઍલકપ્ટોનરિયા ુ શં ુછે? What is Alkaptonuria?

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about this condition from the leaflet below.

Gujarati - Booklet / Leaflet

ડાયાબિટીસ શું છે? What is Diabetes? Listen online

Diabetes UK

A leaflet containing general information about Diabetes

Gujarati - Booklet / Leaflet

તમારી ડેન્ટલ પ્રેક્ટિસમાંથી તમારે કયા ધોરણની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ? What Standard Should You Expect From Your Dental Practice?

Care Quality Commission

આ પુસ્તિકા તમને જણાવે છે કે તમે તમારી ડેન્ટલ પ્રેક્ટિસમાંથી શું અપેક્ષા રાખી શકો છો.

Gujarati - Information Pack

યુકેમાં કામ કરે છે Working in the UK

Trades Union Congress (TUC)

This report presents the findings of a TUC-funded project that sought to identify the main routes into employment for Polish migrant workers in the North East and North West construction and food processing sectors.

Gujarati - Information Pack